Jak decyduje Unia? – warsztaty Mateusza Filarego

Dnia 21.09 we środę, w ramach wykładu odbyły się warsztaty „Proces decydowania w polityce międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej” prowadzone przez pana Mateusza Filarego.      Celem warsztatów było przeprowadzenie symulacji głosowania Unii Europejskiej na temat imigrantów i wzmocnienia/osłabienia Unii. Do przeprowadzenia symulacji potrzebne były Karty Państw, bazujące na realnych… Więcej…

Rozpoczynamy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. O 10:00 msza z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, wszystkich nauczycieli i rodziców. Kaplica księży zmartwychwstańców Emaus rzadko kiedy jest tak pełna. Ojciec Damian, prefekt Szkół Montessori zaprosił w swojej homilii między innymi do tego, by się nie bać i wypłynąć na głębię, gdy zaprasza… Więcej…