ZASADY

Trwa rekrutacja

do klasy pierwszej Katolickiego Gimnazjum Montessori

na rok szkolny 2016/2017.

 

W roku szkolnym 2015/2016 zostanie utworzona jedna pierwsza klasa gimnazjalna, licząca 14 – 16 uczniów, w tym maksymalnie troje uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do klasy pierwszej przyjmujemy zarówno osoby ze szkoły podstawowej Montessori jak i ze szkół pracujących systemem klasycznym.

Pracujemy z założeniem, że nasz ABSOLWENT to osoba:

 • o ukształtowanej moralności i wysokiej kulturze osobistej,
 • odpowiedzialna za siebie i innych,
 • pewna swoich przekonań i umiejąca ich bronić,
 • świadoma swoich mocnych stron,
 • umiejąca się uczyć i planować pracę,
 • osiągająca wyniki w nauce na miarę swoich maksymalnych możliwości .

Zapraszamy KANDYDATÓW:

 • kulturalnych,
 • gotowych pogłębiać wiarę katolicką,
 • lubiących się uczyć lub gotowych polubić naukę,
 • chętnych do pracy,
 • chętnych do pomagania innym.

REKRUTACJĘ prowadzimy w oparciu o:

 1. Rozmowę z kandydatem i jego rodzicami.
 2. Wyniki w nauce.
 3. Opinię wychowawcy.

WYMAGANIA:

 1. Średnia ocen na świadectwie z 5 klasy – minimum 4.75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre w pierwszym półroczu 6 klasy lub na świadectwie z 5 klasy lub udowodniona pasja (prezentacja wykonana przez kandydata) – przy średniej niższej niż 4.75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre w pierwszym półroczu 6 klasy lub na świadectwie z 5 klasy.
 1. Pozytywna opinia wychowawcy. Prosimy aby w opinii znalazło się odniesienie do następujących kwestii:
 • zachowanie i kultura osobista (stosunek do nauczycieli i innych uczniów),
 • stosunek do obowiązków szkolnych,
 • pasje, zainteresowania, mocne strony.

rekrutacja1

 

 

Comments are closed.