Wizyta Biskupa Grzegorza Rysia

W piątek 17 lutego naszą cotygodniową mszę święta celebrował ks. biskup Grzegorz Ryś.

Zacny gość zwrócił uwagę na wymagającą temperaturę w kościele Emaus, wymagającą w sensie pozytywnym: od głoszącego, by się streszczał, od słuchaczy, by nie zasypiali.

W homilii powiedział słów parę o powodzie, dla którego budowniczym wieży Babel pomieszano języki. Nie posłuchali Boga. A przecież nakazał im rozejść się po całej ziemi. Nie zawsze gromadzenie się, koła wzajemnej adoracji są dobre. Bo trzeba – tak jak nakazuje Ewangelia z tego dnia – zaprzeć się samego siebie i uczynić to co nakazuje Bóg, pójść Jego drogą, mimo, że może to oznaczać rozstanie.

Po mszy Dyrekcja Fundacji zaprosiła ks. Biskupa na śniadanie. Szanowny Gość mógł się dowiedzieć czym obecnie „Ziarnko Maku” się zajmuje. Obiecał objąć swą modlitwą, a jeśli będzie to możliwe również inna pomocą C.E.D.R oraz Katolickie Liceum Montessori.

Po śniadaniu biskup Grzegorz zwiedził Atrium, a na zakończenie wizyty spotkał się – zgodnie ze swoim życzeniem – z gimnazjalistami. Nie było to co prawda tytułowe „100 pytań do biskupa”, bo zapewne i czasu i inwencji by nie starczyło. Natomiast te kilkanaście pytań, które padło, wywołało zarówno uśmiech u Gościa, jak i nakłoniło go do poważnych rozważań dotyczących nieomylności papieża zwłaszcza w kontekście roli kobiety w Kościele.

To był dla naszej Szkoły naprawdę dobry czas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.