Liceum Montessori w Krakowie!

„Głos Edukacyjny” z dnia 01.03.2017, wydanie wieczorne.

Nowe Liceum

Donosimy uprzejmie Szanownym Czytelnikom, że pierwszy września bieżącego roku będzie zarazem pierwszym dniem działalności nowego Liceum na mapie szkół średnich stołeczno-królewskiego Krakowa. Przy ulicy Pawlickiego 1 w gościnnych progach xx. Zmartwychwstańców powstaje właśnie Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Z nieoficjalnych na razie źródeł wiemy, że będzie to szkoła absolutnie wyjątkowa w dobrym tego słowa znaczeniu. Aby się o tym przekonać, warto tam zajrzeć już teraz. Nowopowstające Liceum zaprasza na dwa dni otwarte 29.03 oraz 17.05.

Też tam będziemy i uprzejmie doniesiemy, choć oczywiście zawsze najlepiej przekonać się na własne oczy.

Stańczyk

————————–

Dni otwarte Liceum: 29 marca i 17 maja, o godz. 17:00
Miejsce: Katolickie Szkoły Montessori, ul. Pawlickiego 1, Kraków

Więcej informacji już wkrótce na stronie: http://liceum.ziarnko-maku.pl/ oraz na wydarzeniu na Fb: http://facebook.com/events/401741776841502/


————————–

KATOLICKIE LICEUM MONTESSORI

W założeniach chcemy być szkołą, w której uczeń otrzymuje wiedzę i kształci umiejętności w oparciu o wysokie standardy wynikające z przygotowania nauczycieli. Grono pedagogiczne pracuje zgodnie z założeniami neurodydaktyki, zna i stosuje szeroki wachlarz mnemotechnik, w relacjach z uczniem opiera się na pedagogice dialogu.

Metodyka Montessori czyni ucznia współodpowiedzialnym za swoje wykształcenie dając mu szerokie możliwości wyboru różnych ścieżek i sposobów realizacji programu oraz rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Podstawowym sposobem organizacji pracy w Liceum Montessori są krótkie prezentacje wprowadzające i praca własna, podczas której uczeń samodzielnie decyduje co i w jakiej kolejności będzie w danym dniu materią jego działania.

Każdy uczeń jest wspierany zarówno wychowawczo jak i dydaktycznie przez osobistego tutora oraz ma możliwości częstych indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi.
Wśród rzeczy dodatkowych, a jednak niemniej ważnych, chcielibyśmy rozwijać umiejętności medialne naszych uczniów (prasa, radio, scena), uwrażliwiać ich na bogactwo (kultura, nauka, turystyka) jakie daje Kraków oraz organizować różnego rodzaju podróże.

Na końcu to, co najważniejsze. Nieprzypadkowy jest przymiotnik „katolicki” w nazwie liceum.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.