Finał projektu “Manipulacja w mediach”

Wykład 15 grudnia był ze wszech miar niezwykły. Po pierwsze dlatego, że wykłady zazwyczaj są w środy, po drugie – najczęściej jest tylko jeden prelegent, tym razem wystąpiły dwie osoby: pani dr Małgorzata Kmak i pan dr Łukasz Stach, po trzecie wykład naszych szanownych gości był wstępem do dziewięciu prezentacji, można powiedzieć „mini wykładów”, które przygotowali uczniowie wszystkich trzech klas w ramach projektu „Młody człowiek wobec mediów”. Zostały zaprezentowane analizy: tytułów, ilustracji, tekstu, stron tytułowych, etc. Uczniowie musieli również odpowiedzieć na niełatwe pytania z sali.

1

3

Mamy nadzieję, że projekt, a więc: wykłady, warsztaty i samodzielna praca uczniów, pozwolą im w sposób bardziej świadomy, z wyczuleniem na manipulacje, korzystać z mediów.

4

5

6

7

8

9

10

Bookmark the permalink.

Comments are closed.