Wykład p. Joanny Lubeckiej – “Przepis na ludobójstwo”

„Przepis na ludobójstwo” – intrygujący, ale i kontrowersyjny temat wykładu pani dr Joanny Lubeckiej wypełnił kawiarenkę w tę środę po brzegi. Oprócz gimnazjalistów zjawili się również licealiści oraz kilkoro nauczycieli.

Był to jeden z tych wykładów, na których wręcz obowiązkiem słuchacza jest pewne rzeczy zapamiętać. Po pierwsze: Rafał Lemkin, urodzony na kresach polski prawnik żydowskiego pochodzenia, który postawił legislacyjny fundament umożliwiający sądzenie ludobójców. Jest również autorem pojęcia „ludobójstwo”. Po drugie: ludobójstwo nie musi być jedynie fizyczne. Można zniszczyć naród pozbawiając go kultury, języka, rujnując gospodarczo. Po trzecie, najważniejsze: nie ma grup odpornych na 7 elementów przepisu na ludobójstwo. Zastosowano go w zachodnioeuropejskich Niemczech z równym powodzeniem jak w środkowoafrykańskiej Rwandzie.

Wykład zakończył się dziesiątkiem różańca w intencji pokoju, oraz gromkim „Sto lat”. Byliśmy pierwszymi osobami na świecie, które złożyły pani Joannie tegoroczne życzenia urodzinowe. Na tydzień przed tym wydarzeniem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.