Święto Szkoły

Rozpoczęło się tradycyjnie, od mszy. Jeszcze w kościele kwiatami podziękowaliśmy za przybycie pani Mirosławie Gruszczyńskiej Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, oraz rodzinom tych odznaczonych Medalem, którzy już odeszli. Część oficjalną w sali kapitulnej domu xx. Zmartwychwstańców rozpoczęły słowa Adama Asnyka skierowane do młodych i właśnie przez młodych wyśpiewane. Następnie uczniowie klasy… Więcej…