Jak ten czas leci!

Rok szkolny 2015/16 jest czwartym dla Katolickiego Gimnazjum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów świata. Rozpoczęliśmy go, kontynuując wprowadzony rok temu nowy system pracy i oceniania. Nadal obowiązuje przedpołudniowy blok pracy własnej w grupach mieszanych wiekowo. Trybem pracy własnej objęte zostały: matematyka, polski, geografia, biologia, chemia, fizyka. Historia, język angielski i… Więcej…