Finał projektowy – “Teorie spiskowe”

Teorie spiskowe. Właśnie taki temat wybrała klasa II na swój pierwszy w tym roku, badawczy projekt. Realizując jego zakończenie, uczniowie quinty zaproponowali pozostałym klasom oraz obecnym w kawiarence nauczycielom krótkie warsztaty. Pierwszym etapem była indywidualna ankieta badająca wiedzę zebranych oraz ich stosunek do tego ciekawego, społecznego zjawiska, jakim są teorie spiskowe.

Niewielkie puzzle pozwoliły następnie podzielić uczestników warsztatów na grupy. Każdy zespół miał czas, by odpowiedzieć na trzy pytania. Dwa dotyczyły informacji np. o tym, dlaczego powstają teorie spiskowe, kto je tworzy, czy są ludzie podatni szczególnie na ich działanie… etc. Jedna z uczennic zbudowała wcześniej pod pracą grup fundament definicji.

Czas odpowiedzi, był również przysłowiowymi „pięcioma minutami” dla ekspertów, którzy uzupełniali to, do czego doszły grupy.

W podsumowaniu uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jakiej teorii (trzecie pytanie) dotyczy rysunek, który mieli złożyć na początku, oraz do jakiej kategorii należy dana teoria.

Całość zakończyło krótkie podsumowanie ankiet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.