Spotkanie z druhem Zawiślakiem

Dzisiejszy wykład, a raczej spotkanie poprowadził druh Władysław Zawiślak, członek Szarych Szeregów i wielki przyjaciel naszej szkoły.

12006253_910624129017546_7990141845801187156_n
Tematem jego opowieści była historia polskiego harcerstwa, a szczególnie losy młodych ludzi walczących w Szarych Szeregach. Pan Zawiślak podkreślał przede wszystkim wartości, które przyświecały założycielowi skautingu Robertowi Baden – Powellowi, a więc wierność zasadom, harmonijne obcowanie z przyrodą, pomoc i służba drugiemu człowiekowi i przydatność dla całego społeczeństwa. Młodzi skauci mieli wyrosnąć na dobrych obywateli i żarliwych patriotów. Pan Zawiślak opowiadał, w jaki sposób idee skautingu trafiły w okresie międzywojennym do Polski i jak rozpropagował je Andrzej Małkowski. Tysiące młodych Polaków wychowanych w ideach harcerskich nie miało wątpliwości, co powinni zrobić, gdy we wrześniu 1939 r. Rzesza Niemiecka i Rosja Sowiecka napadły na Polskę. Stanęli do walki tworząc Szare Szeregi. Druh podkreślał, że niezależnie, czy mieli 12 lat, czy 18 byli żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego. Przekraczali granice własnego wieku, własnego strachu przed śmiercią w imię wartości, których nauczyło ich harcerstwo.

12047028_910624219017537_8848759913872384815_n

Bookmark the permalink.

Comments are closed.