Pierwsza wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Powoli nawiązujemy współpracę z sąsiadującym z naszą szkołą Domem
Pomocy Społecznej, jak się okazuje drugim co do wielkości w naszym
mieście. W środę uczniowie liceum odwiedzili Panią Martę Dzierżak –
Dwojak, pełniącą w DPS-ie funkcję Kierownika Działu Terapeutycznego,
która z uśmiechem opowiadała o niezwykle trudnej pracy całego swojego
zespołu. W czwartek już w większym gronie (powiększonym o uczniów
gimnazjum) wzięliśmy udział w koncercie Gość W Dom, organizowanym
przez zaprzyjaźnioną grupę Wszyscy Obecni. Wystąpił zespół Słoneczni
oraz uczniowie Szkoły Muzycznej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolo-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w
Krakowie. Póki co mogliśmy w niewielkim stopniu pomóc w organizacji
wydarzenia, ale nastawiamy się już na większy wkład w przyszłości.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.