Paczka dla kombatanta – zakończenie akcji

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo- Przyjaciele naszego Gimnazjum!
Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji Rodacy Bohaterom. Zebrane produkty spożywcze i kartki z życzeniami przekazaliśmy w piątek Akademii Ignatianum, do głównego magazynu.
Dziękujemy p. Kindze Ślęzak za przetransportowanie darów!
Studenci Akademii Ignatianum we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen po raz kolejny zorganizowali zbiórkę żywności, funduszy oraz środków czystości dla około 100 byłych żołnierzy Armii Krajowej, ich rodzin i Polaków mieszkających na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Mołdawii. Większość z nich to osoby w podeszłym wieku, schorowane i żyjące w biedzie. Dla nich każdy przejaw pamięci, szczególnie ze strony Polaków mieszkających w Macierzy, jest ważnym dowodem wdzięczności za walkę o niepodległość naszej Ojczyzny oraz podziękowaniem za opiekę nad polskimi miejscami pamięci na tych terenach.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Odra- Niemen, warto pomagać, a form jest wiele (www.odraniemen.org).
Raz jeszcze wszystkim dziękujemy!
Bookmark the permalink.

Comments are closed.