Jak ten czas leci!

Rok szkolny 2015/16 jest czwartym dla Katolickiego Gimnazjum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów świata. Rozpoczęliśmy go, kontynuując wprowadzony rok temu nowy system pracy i oceniania.

Nadal obowiązuje przedpołudniowy blok pracy własnej w grupach mieszanych wiekowo.

Trybem pracy własnej objęte zostały: matematyka, polski, geografia, biologia, chemia, fizyka.

Historia, język angielski i hiszpański, informatyka, WOS, katecheza, oraz zajęcia artystyczne są prowadzone w formie warsztatów grupowych z podziałem na klasy, czyli grupy wiekowe.

Poza przedmiotami wymaganymi przez MEN – a na niektóre z nich, np. na angielski, hiszpański, fizykę, biologię, geografię, chemię, muzykę czy plastykę przeznaczamy w trzyletnim cyklu edukacji więcej godzin, niż wymaga ramowa siatka godzin – wprowadzamy dodatkowo obowiązkowe przedmioty takie jak:

geography in practice (zajęcia praktyczne z geografii po angielsku), malarstwo, historię sztuki, a także konwersacje w języku hiszpańskim, laboratorium (doświadczenia z fizyki i chemii) oraz cotygodniowe bloki na przygotowanie do testu gimnazjalnego i szkołę pisania dla III klasy.

Kontynuujemy wykłady oraz Plan Wychowawczy Szkoły.

Ponadto prowadzimy specjalnie dla nas zaprojektowany i stworzony dziennik internetowy oraz autorski, jednolity system wystawiania ocen.

Kontynuujemy pracę z projektami.

GŁÓWNE CELE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  • Zwiększenie efektywności nauki poprzez indywidualizację pracy uczniów.
  • Praca nad zwiększeniem poczucia odpowiedzialności uczniów za przestrzeń szkolną i proces osobistej nauki.
  • Zawiązanie ściślejszej współpracy z innymi gimnazjami Montessori.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.